Dnes je pondělí 22. července 2024, 30. týden, svátek má Magdaléna, zítra Libor  Svátosti

Křest

Svátost křest

Křest je první svátost, vstupní brána do církve a počátek věčného života.

Křest nemluvněti se uděluje tehdy, pokud existuje oprávněná naděje, že bude křesťansky vychováváno. Kmotr je pomocníkem rodičů při křesťanské výchově dítěte. Musí být věřícím katolíkem, biřmován. Pokud žije v manželství, má je uzavřeno církevně. Rodiče si domluví termín křtu u svého faráře (v místě trvalého bydliště). Ten určí formu přípravy.

Křest dítěte školního věku se uděluje až po přihlášení žáka do výuky náboženství a po náležité době katecheze.

Žadatel o křest starší 15 let je po domluvě s knězem přijat do katechumenátu. Během něho si osvojuje základy křesťanské víry a života, učí se modlitbě a sžívá se s křesťanskou komunitou. Délka katechumenátu je individuální (většinou kolem 1 roku). Křest dospělého se zpravidla uděluje o velikonoční vigilii.

Manželství

Svátost manželství

Manželství mezi pokřtěnými je povýšeno na svátost. Katolík má mít uzavřeno manželství katolickým obřadem. Jinak žije před Bohem v neplatném manželství, pokud mu nebyla udělena dispens od kanonické formy uzavření manželství.

Snoubenci si domlouvají sňatek alespoň 3 měsíce před plánovaným termínem svatby, aby bylo dostatek času na nezbytnou přípravu.

Biřmování

Svátost biřmování

Biřmování je dovršením křtu, svátost křesťanské dospělosti. Příprava ve farnosti probíhá společně vždy po několika letech.

Příští biřmování v naší farnosti bude asi v roce 2011.

V případě naléhavosti lze s knězem domluvit individuální přípravu. Vřele se doporučuje, aby snoubenci uzavírající manželství byli biřmováni.

Pomazání nemocných

Svátost pomazání nemocných

Bývá udílena společně v kostele během velikonočních svátků. Při vážné nemoci nebo před chirurgickým zákrokem, požádejte o její udělení sami.

Duchovní navštěvuje nemocné a staré farníky pravidelně každý měsíc. Rád navštívím naše nemocné při pobytu v nemocnici, jen prosím o sdělení o jejich hospitalizaci.

Pohřeb

Křesťanský pohřeb není svátostí (ty se udělují pouze živým), ale svátostinou. Je projevem úcty k zemřelému i útěchou pro zarmoucenou rodinu. Má na něho právo každý katolík, pokud se s církví veřejně nerozešel. Termín pohřbu domlouvají pozůstalí nejprve s knězem, až potom s pohřební službou.