Dnes je úterý 26. září 2023, 39. týden, svátek má Andrea, zítra Jonáš  Články

Myšlenky na srpen.

CARLO MARIA MARTINI, GEORG SPORSCHILL - HOVORY V JERUZALÉMĚ Vydalo Karmelitánské nakladatelství v r. 2013.

Karel Chylík,
přečteno 58x,
29.7.2023


1. Bůh je dobrý a každému připravuje cestu.
2. Nejvíc se naučíš věřit, když víru přinášíš druhým.
3. Nedokážu-li na otázku utrpení dát zásadní odpověď, mohu přesto zkoumat svůj život: Kde mohu něco vykonat, aby nastal obrat k lepšímu?
4. Láska vychází z tajemství, že nás Bůh bere vážně, jako partnery. Na své odpovědi na Boží lásku musíme tvrdě pracovat.
5. Důvěra vychází ze srdce.
6. Bůh chce, abychom věděli, že je na naší straně. Může nám dát sílu.
7. Zakoušení Boha je tím nejsnazším a zároveň tím nejdůležitějším v životě. Mohu ho nalézt v přírodě, při pohledu na hvězdnou oblohu, v lásce, v hudbě a literatuře, ve slovech Bible a mnoha jinými způsoby.
8. V hledání Boha jde o umění pozorně vnímat, a tomu je třeba se učit stejně jako umění milovat či umění odvádět kvalitní práci.
9. Co musím a mohu udělat? Kdo se takto ptá, stává se Božím spolupracovníkem ve světě, zakouší, že ho Bůh potřebuje, nese a provází.
10. Bez umírání bychom nebyli s to odevzdat se zcela Bohu. Nechávali bychom si pro jistotu otevřená zádní vrátka, a to není žádné sebeodevzdání.
11. Víra probouzí lásku a ta vede k tomu, že se ujímáme druhých. Z oběti povstává naděje – navzdory utrpení.
12. Bůh obdařil člověka svobodou. Nechce žádné roboty ani otroky, nýbrž partnery. Partneři odpovídají na nabídky buď ano, nebo ne, milují anebo nemilují, nic se od nich nevynucuje.
13. Bohatství je nebezpečné; musíme dbát na to, abychom je užívali k růstu štěstí a spravedlnosti a aby se z něho nestávala přítěž.
14. Když ubývá sil, když něco nechápeš, pak se třeba naučíš modlit.
15. Nesmíme se jen ptát: Bože proč se děje zlo? Měli bychom se ptát: Jaký je můj podíl a jak mohu já situaci změnit? Jak jsem já sám ochoten omezit se a čeho se vzdát, aby se něco změnilo?
16. Štěstí je tu proto, abychom se o ně dělili.
17. Bůh po nás chce, abychom měli důvěru, abychom důvěřovali jemu i sobě navzájem.
18. V mlčení, v tichu, v naslouchání je Bůh na dosah ruky.
19. Dobrého křesťana vyznačuje, že věří v Boha, že má důvěru; že zná Krista, poznává ho stále lépe a poslouchá ho.
20. Když nalezneš svůj úkol, úkol, který pro tebe připravil Bůh, budeš mít život bohatší, napínavější.
21. Chceš-li pomoci nevěřícímu příteli, modli se. A přítel po mostě přátelství dospěje k Bohu.
22. Duch vane, kudy chce – nech se Bohem překvapit.
23. Mši potřebuje každý, kdo chce živý vztah k Ježíši a k ostatním křesťanům, vždyť ji ustanovil sám Ježíš. Je to nejdůležitější způsob, jak se s ním setkat.
24. Svědomí nás otevírá směrem k Božím cílům, z nichž se do našeho života vlévá odvaha.
25. Přítel dopomáhá druhému k velikosti. Odhaluje jeho nadání a pomáhá mu, aby je využíval a zdokonaloval.
26. Mám-li rád někoho, kdo trpí nebo s kým se zachází nespravedlivě, začnu být vynalézavý.
Tato potřeba podněcuje působení Ducha, ducha rady a síly, ducha útěchy.
27. Kdo se odvažuje, dělá chyby. Pouze odvážní mění svět k dobrému. Odvážným se dostává daru v podobě přátel. Zakoušejí, že síla přichází z Božích rukou.
28. Nikoli povinnost, nikoli naléhání, ani nouzová situace nemohou vést k životnímu rozhodnutí, pouze láska.
29. Křesťan se vyznačuje odvahou, odvahou pramenící z víry. Ví, že ho vede a nese Bůh.
30. Spravedlnost znamená zastávat se těch, kdo jsou bez ochrany, a zachraňovat život, bojovat proti bezpráví.
31. Ježíšův život vrcholí na kříži. Za své nasazení zaplatit životem. Patrně se musíme úspěchu vzdát, chceme-li ho mít. To je víc než moudrá strategie v boji proti zlu.